ŠIROK IZBOR EDDING PROIZVODA U NAŠOJ PONUDI Stevan Karadaglić 2018-01-29 02:21:22

Već više od 50 godina Edding je više od markera: podržali su neke od velikih događaja koji su potresli svijet. U Edding-u vjeruju u slobodu izražavanja ideja, bilo da se radi o crtanju linije, postavljanju pravca ili formulisanju izjave.

Pažljivo korišćenje prirodnih resursa nije proizvod nedavne promjene stavova, već je uvijek bilo dio korporativne filozofije koju su razvili osnivači Carl-Vilhelm Edding i Volker D. Ledermann. 

Edding pozdravlja činjenicu da sve veći broj kompanija dijeli ovu filozofiju. To ih inspiriše da nastave da vode  pionirsku ulogu u oblasti zaštite resursa i životne sredine. Zadovoljni su kad su njihovi napori prepoznati i priznati, na primjer nagradom Energi Masters. I naravno još je bolje kada ove aktivnosti pospešuju profit, bilo da se radi o smanjenju potrošnje energije ili uspješnom marketingu ekološki prihvatljivih proizvoda. Edding je aktivan i na područjima gdje nije riječ samo o ekonomiji, što potvrđuje odluka o izgradnji fotonaponskih postrojenja i recikliranju upotrebljenih proizvoda.


Objavite na društvenim mrežama